კიბერ სიახლეების საიტი Hackers.Ge ატარებს შემეცნებით, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ხასიათს. პორტალზე იტვირთება სტატიები და სიახლეები, რომელიც მიმდინარეობს ყოველდღიურად ჩვენს თანამედროვე ციფრულ სამყაროში

საიტზე ვაქვეყნებთ სტატიებს, რომელიც ეხება მხოლოდ ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს ან მასში შემავალ ელემენტებს.

 პორტალზე ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რეგისტრაცია, სადაც განათავსებენ სტატიებს და საინტერესო ამბებს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით, მხოლოდ კანონის ფარგლებში, რომელიც არ იქნება ზიანის მომტანი, არავისთვის და არაფრისთვის!

ჩვენი საიტის მიზანია საზოგადოების ინფორმირება ციფრულ სივრცეში მიმდინარე მოვლენებზე!

 2022-2023 © საიტზე დაცულია ყველა უფლება

მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია (GDPR)
კონფიდენციალურობა (Privacy & Policy)
წესები და პირობები (Terms-Conditions)

გვერდის ადმინისტრაცია : support@hackers.ge


კიბერ სიახლეები

მოწყობილობები

კომუნიკაცია

კრიპტო

ტექნოლოგია

ჰაკერები

პროგრამები და აპლიკაციები