პლასტიკური - საბანკო ბარათი

ის რაც საბანკო ბარათებზე უნდა იცოდეთ

პლასტიკური - საბანკო ბარათი
საბანკო ბარათი | პლასტიკური ბარათი
Hackers Hosting Provider
Hackers Hosting Provider
Hackers Hosting Provider

 საბანკო ბარათია - პლასტიკური ფირფიტა, რომლის მაგნიტურ ლენტზე შეყვანილია მფლობელის მონაცემები. იგი ბანკის მიერ გამოშვებული სახელობით ფულად დოკუმენტს წარმოადგენს. საბანკო ბარათები განსხვავდება სხვადასხვა ქვეყნების პროტოკოლების და წესების მიხედვით, მაგალითად მსოფლიოში რამდენიმე საბანკო ოპერაციების პროვაიდერია, როგორიცაა: VISA, MasterCard, Amex და ასე შემდეგ.

ასევე ვრცლად შესაძლებელია ნახვა წაიკითხოთ Matsne.Gov.Ge-ის საიტზე.

დეტალები, რომლებიც საბანკო ბარათებზეა დატანილი და ბევრმა არ იცის.