სერტიფიკატები კიბერ უსაფრთხოებაში

სერტიფიკატები ინფორმატიცული ტექნოლოგიების განხრით

სერტიფიკატები კიბერ უსაფრთხოებაში
Hackers Hosting Provider
Hackers Hosting Provider
Hackers Hosting Provider

კიბერ თაღლითობისა და დანაშაულებების სიხშირე და ინტენსივობა გაიზარდა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, რამაც დიდი ზარალი მიაყენა ბიზნესს. ამრიგად, 167.13 აშშ დოლარად არის შეფასებული კიბერუსაფრთხოების ბაზარი, სავარაუდოდ 10.9% -ით იქნება განპირობებული 2021 წლიდან 2028 წლამდე კიბერშეტევების ზრდა - განაცხადეს Grand View Research - ში

სწორედ ამა და სხვა შემთხვევების გამო არის დღევანდელობაში გაზრდილი კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტებზე მოთხოვნა, გთავაზობთ კიბერ უსაფრთხოების სპეციალისტთა სერტიფიკატების კატეგორიებს, რომლის ტრენინგის გავლაც რეკომენდირებულია აიტი სფეროში მოღვაწე საზოგადოებისთვის.

Cloud Security Certification | CCSP | (ISC)² - ISC2
CCSP სერთიფიკატი, რომელიც ასევე არის ISC2– დან, ადასტურებს თქვენს შესაძლებლობას, მართოთ და უზრუნველყოთ მონაცემები და პროგრამები ქლაუდ(ღრუბლოვანი სერვისები).

Microsoft Technology Associate (MTA)
MTA Security Fundamentals აღიარებს უსაფრთხოების ძირითადი პრინციპების, ასევე ოპერაციული სისტემის, ქსელის და პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოების აუცილებლობის გაგებას.

SSCP - Systems Security Certified Practitioner | (ISC)²
ორიენტირებულია IT ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოებაზე. იგი ძირითადად რეკომენდებულია სისტემის ადმინისტრატორებისთვის, უსაფრთხოების ანალიტიკოსებისთვის, ქსელის უსაფრთხოების ინჟინრებისთვის, მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორებისთვის და მსგავსი პროფესიონალებისთვის.

COMPTIA SECURITY+
ის აფასებს თქვენს შესაძლებლობებს უსაფრთხოების სისტემების შექმნისა და შენარჩუნების, ასევე რისკების მინიმუმამდე შემცირებისა და უსაფრთხოების დარღვევებზე რეაგირების მიზნით.

Offensive Security Certified Professional (OSCP)
OSCP პირველ რიგში ეხება შეღწევადობის ტესტირებას. მას შეუძლია დაეხმაროს ქსელის ადმინისტრატორებს და უსაფრთხოების სხვა პროფესიონალებს აჩვენონ თავიანთი გაგება ჰაკერების ტექნიკისა და ინსტრუმენტების შესახებ.

Certified Ethical Hacker | CEH
სერთიფიცირებული ეთიკური ჰაკერების სერტიფიკატი, ამით შეძლებთ ჩაატაროთ ლიცენზირებული შეღწევადობის ტესტირება, სერტიფიცირების გავლის შემდეგ პიროვნება იმაღლებს შეღწევადობის მეთოდების სპექტრის გაშლას და მრავალი გზით გატეხვის მეთოდის გაგებას ამა თუ იმ პლატფორმაზე. 

ასევე აღსანიშნავია, რომ ამ კუთხით არის ბევრი ორგზანიზაცია და ასოციაცია, რომელიც უზრუნველყოფს არ სერტიფიცირებების აღიარებებს და გასცემს მას, მაგალითად ორგანიზაცია Offensive Security, ISACA, ISO და ასე შემდეგ.

მაგალითად ISACA არის ინფორმაციის სისტემების აუდიტისა და კონტროლის ასოციაციის აბრევიატურა, რომელიც ადრე ცნობილი იყო როგორც ინფორმაციული სისტემების აუდიტისა და კონტროლის ასოციაცია, მის დაქვემდებარებაშია შემდეგ სერტიფიკატთა პროტოკოლები
CISA - სერტიფიცირებული საინფორმაციო სისტემების აუდიტორი
CISM - სერტიფიცირებული ინფორმაციის უსაფრთხოების მენეჯერი
CGEIT - სერთიფიცირებული საწარმოთა IT მართვაში
CRISC - სერთიფიცირებული რისკისა და ინფორმაციული სისტემების კონტროლში

ISO სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ფართოდ ცნობილი როგორც ISO არის საერთაშორისო სტანდარტის მიმღები ორგანო, რომელიც შედგება სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტების ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან, მისი პროტოკოლის დაქვემდებარებაშია სერტიფიკატი:
ISO / IEC 27001 არის ყველაზე ცნობილი სტანდარტი, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის (იუმს) მოთხოვნებს. ISO / IEC 27001: 2013, ISO / IEC 27000: 2018, ISO / IEC EN 27019: 2013

ეს არის სისტემატური მიდგომა სპეციფიური კომპანიის ინფორმაციის მართვის უზრუნველსაყოფად. იგი მოიცავს ადამიანს, პროცესებსა და საინფორმაციო სისტემებს რისკის მართვის პროცესის განხორციელებით. ინფორმაციული უსაფრთხოების მაღალ სტანდარტებს და პროტოკოლებს

ეს არის იმ სერტიფიკატთა მცირე ჩამონათვალი, რომელიც დღევანდელობაში სჭირდება პიროვნებას, რომელიც ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწეობს.