კიბერ დაზვერვა | OSINT MAIGRET

კიბერ საინფორმაციო სადაზვერვო ხელსაწყო

კიბერ დაზვერვა | OSINT MAIGRET

გთავაზობთ კიბერ დაზვერვის - OSINT ინფორმაციული შეგროვების ხელსაწყოს, რომლის დახმარებითაც თქვენთვის საჭირო [სუბიექ-ობიექტზე] ინფორმაციას მარტივად შეაგროვებთ.

პლატფორმა მუშაობს, როგორც Windows ასევე Linux ოპერაციულ სისტემებზე

გახსენით ტერმინალი და დააყენეთ პროგრამა.

# pip3 install maigret

შემდეგ კი თქვენთვის საჭირო ბრძანებით მარტივად მოიპოვებთ ინფორმაციას.

# maigret [და აქ ვინც ან რაც გაინტერესებთ.]


maigret --pdf [Hackers.Ge] - დაგენერირდება PDF დოკუმენტი.
maigret --html [Hackers.Ge] - დაგენერირდება HTML ფორმატი.
maigret [Hackers.Ge] --tags ფოტოების შეგროვება.
maigret [Hackers.Ge] -a ეძებს ინტერნეტ სივრცეში ყველგან არსებულ ამ ტერმინოლოგიას.