კიბერუსაფრთხოება

რა არის კიბერუსაფრთხოება და რა დანიშნულება აქვს მას

კიბერუსაფრთხოება
Hackers Hosting Provider
Hackers Hosting Provider
Hackers Hosting Provider

 მოკლე მიმოხილვა თუ რა არის კიბერუსაფრთოება.

 კიბერუსაფრთხოება არის კომპიუტერული სისტემების, ქსელების და ინტერნეტის მიერ მოთხოვნების, მონაცემთა და რესურსების დაცვის და ინფორმაციის დამუშავების კონცეფციის გაერთიანება.

 კიბერუსაფრთხოება მორგებულია ინფორმაციაზე, კომპიუტერულ სისტემებზე, ქსელებზე, პროგრამებზე და ინტერნეტზე დაცვის მეთოდების მენეჯმენტის, მართვისა და მონიტორინგისთვის.

 ორიენტირებულია სხვადასხვა საკითხებზე, უსაფრთხოების პროტოკოლებზე და მართვის დოქტრინულ სტანდარტებზე. XXI საუკუნის ციფრული ეპოქის მთავარი გამოწვევა გამოიკვეთა ტექნოლოგია და მასში წამყვანი სფერო კიბერუსაფრთხოება