საქართველოს მოქალაქეთა ბაზა 2022 ბნელ ქსელშია

საქართველოს მოქალაქეები სურათებით, მობილური ნომრებით და ავტომობილის მფლობელთა მონაცემთა ბაზა.

საქართველოს მოქალაქეთა ბაზა 2022 ბნელ ქსელშია
Hackers Hosting Provider
Hackers Hosting Provider
Hackers Hosting Provider

 სავარაუდოთ როგორც ჰაკერი ამტკიცებს და აქვეყნებს სტატიებს ბნელი ქსელის ფორუმებში გამოქვეყნდა საქართველოს მოქალაქეების ახალი მონაცემთა ბაზა 2022 და 2021 წლების მონაცემებით, სახელის, გვარის, მამის სახელის, პირადობის მოწმობის, სურათების, დაბადების თარიღის, ამჟამინდელი საცხოვრებელი მისამართი და ასე შემდეგ...

2FA ვერიფიკაციის სურათები ID/PASSPORT MIX - წინა/უკან/სელფი სულ: 2320 სურათი - მამაკაცი/ქალი

ავტომობილის მფლობელის მონაცემთა ბაზა. ფორმატი: ავტომობილის ნომერი: მფლობელის ID ნომერი. სულ: 6.15 მილიონი ჩანაწერი.

სამი ტელეკომის კომპანიის ტელეფონის ნომრების მონაცემთა ბაზა: ჯეოსელი, მაგთი, სელფი - თითოეულში 1.5 ათას-ზე მეტი ტელეფონის ნომერი.
მონაცემებში შედის: ტელეფონის ნომერი, სახელი, გვარი, საიდენტიფიკაციო ნომერი.