ხელოვნური ინტელექტი | 2023

კინეტიკური კაცობრიობა, მსოფლიოში მიმდინარე გლობალური რეპროგრამირება

ხელოვნური ინტელექტი | 2023
AI - Artificial Intelligence
Hackers Hosting Provider
Hackers Hosting Provider
Hackers Hosting Provider

კაცობრიობა ახალ ეპოქაში გადადის, სადაც მაღალმოთხოვნადი ხდება ხელოვნური ინტელექტი და ავტომატიზაციები.

როგორც ცნობილია ბოლო პერიოდში Microsoft და Google გაერთიანდნენ, რომ დახვეწოთ და უფრო განავითარონ ხელოვნური ინტელექტი OpenAI - ChatGPT, ასევე Yandex-მაც გამოაცხადა ხელოვნური ინტელექტი რეალიზება ნეირონული პროგრამული ენების მეშვეობით, აღსანიშნავია, რომ Apple-მაც გააკეთა განცხადება, სადაც Apple GPT - ს მალე იხილავს საზოგადოება.

მსოფლიოს მასშტაბით ყველა დიდმა კომპანიამ დაიწყო ხელოვნურ ინტელექტზე მჭირდო მუშაობა და დახვეწა, სადაც კაცობრიობა ორ კატეგორიად არის გაყოფილი, ნაწილი რომელსაც არ უნდა და ნაწილი რომელსაც უნდა.

პირველი შედეგი რაც უკვე დადო ხელოვნურმა ინტელექტა, გასულ თვეს დაფიქსირდა, როდესაც Twitter-მა 12 ათასამდე პროგრამისტი სამსახურიდან გაუშვა, მას შემდეგ რაც სხვდასხვა ნეირონული ქსელების, ხელოვნური ინტელექტის, ავტომატიზაციის ინტეგრაცია მოხდა Twitter -ის პროგრამულ უზრუნველყოფებში. 

2023 წლიდან ხელოვნური ინტელექტის რეალიზებაზე 56 კომპანიზე მეტი არის ჩართული, როგორიცაა : IBM, Google, Amazon, Nvidia და ასე შემდეგ. მაგრამ აშკარაა, რომ შედეგი რომელიც ხელოვნური ინტელექტის დახვეწას და რეალიზებას გლობალურად მოჰყვება, გამოიწვევს ძალიან მკაფიო ცვალებადობას რამდენიმე თვეში.