ჰაკერები

კიბერშეტევები | მეთოდები

სტატიაში ჩამოთვლილია კიბერ შეტევების მეთოდები

რა არის OSINT | ინფორმაციული დაზვერვა

რა არის OSINT - Open Source Intelligence

ლაზარუსი (Hidden Cobra) WinorDLL64 ინფიცირება

Lazarus Group სავარაუდოდ იყენებს ახალ WinorDLL64 Backdoor-ს სენსიტიური მონაცემების ექსფილტრაციისთვის

Coinbase უცნობმა ჰაკერმა გატეხა?!

კიბერშეტევა Coinbase-ზე

მირაი ბოტნეტი | V3G4 გახშირებული კიბერ-შეტევები

ახალი მოდელი მირაი ბოტნეტის V3G4 რომელიც იყენებს 13 ხარვეზს Linux და IoT მოწყობილობებზე

Google | რუსეთის კიბერშეტევები უკრაინაზე

Google-ს რეპორტის თანახმად კიბერშეტევები რუსეთიდან უკრაინის მიმართულებით გაძლიერდა