რუნეტი | რუსეთში ამოქმედდება

კანონპროექტი RuNet რუსეთში წლის ბოლომდე გაეშვება

რუნეტი | რუსეთში ამოქმედდება
რუსულენოვანი ინტერნეტი, რუსული ინტერნეტი, ინტერნეტი რუსულ ენაზე
Hackers Hosting Provider
Hackers Hosting Provider
Hackers Hosting Provider

როგორც რუსული მედია აქვეყნებს, კანონპროექტი რუნეტი წლის ბოლომდე ამოქმედდება.

მედია იუწყება, რომ მიმდინარე წლის ბოლომდე რუსეთში ამოქმედდება უსაფრთხო ინტერნეტის საპილოტე პროექტი RuNet, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის პირადი იდენტიფიკატორის გამოყენებით. ამ ქსელში ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ უსაფრთხო, აპრობირებული სერვისები, რომელთა მფლობელები ასრულებენ მოქმედი კანონმდებლობის ყველა მოთხოვნას.

პროექტი მოიცავს შემდეგს, რომ რუსეთში იქნება მხოლოდ შიდა ქსელი, ანუ მთლიან ქვეყანაში ექნებათ ლოკალური ქსელი, რომელიც იქნება უსაფრთხო და ავტორიზირებული.